fbpx
1 september 2020

Coronavirus update

Rijnzicht Oogkliniek zal de zorgverlening langzaam weer gaan opschalen. Dit doen we volgens het beleid van Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) en het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG), het Nederlands Gezelschap voor Refractie Chirurgie (NGRC) en met inachtneming van de richtlijnen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Coronamaatregelen in de kliniek

Beperkingen voor begeleiders bij poliklinisch spreekuur/operaties: Bij voorkeur geen begeleider. We verzoeken de begeleider om waar mogelijk beneden in de centrale hal of buiten de kliniek te wachten en zo kort mogelijk de cliënt te begeleiden. Volg verder graag de instructies van onze assistentes.

Pas zelf optimale algemene hygiëne toe:

  • Houd 1,5 meter afstand van anderen
  • Was bij binnenkomst je handen met water en zeep in de toiletruimte 20-30 seconden
  • Desinfecteer vervolgens je handen bij één van de desinfecteerzuilen
  • Neem plaats op de stoel die je door de assistente krijgt aangewezen
  • Raak zo min mogelijk oppervlakken of objecten aan, dit geldt ook voor je telefoon!
  • Raak je gezicht, mond of neus alleen aan met een schone tissue, niet met de handen
  • Hoest of nies in de ellenboog of in een schone tissue, gooi deze na gebruik direct weg
  • Het dragen van een mondkapje in de wachtkamer en tijdens de afspraak moedigen wij aan
  • Praat tijdens direct oogheelkundig onderzoek zo min mogelijk
  • Ben je veel te vroeg aanwezig? Dan kan de assistente je vragen om nog even beneden te wachten

Anders en Corona-veilig werken

Om Corona-veilig te werken zullen we anders werken dan je van ons gewend bent. We zullen je bezoek in de kliniek zo gericht mogelijk laten zijn. Daarbij proberen we zo kort en min mogelijk fysiek contact met je te hebben.

Nieuwe cliënten worden doorgaans voorafgaand aan het bezoek gebeld door de oogarts of optometrist om de oogklachten te bespreken. Na afloop van je bezoek aan Rijnzicht Oogkliniek zal de bespreking van de resultaten, de onderzoeken en de behandeling als nodig (deels) telefonisch plaatsvinden.

Je ziet een aantal van ons met aangepaste kleding, handschoenen, mondkapjes en beschermbrillen. Alle oppervlakken en deurknoppen worden grondig schoongemaakt en in de spreekkamers na ieder cliënten bezoek gedesinfecteerd. Er wordt ruim de tijd tussen het bezoek van onze cliënten gepland. Hierdoor is er slechts een klein aantal personen tegelijk in de (grote) wachtruimtes en wordt de kans op besmetting voor iedereen zo klein mogelijk gehouden.

Poliklinische en operatieve verrichtingen

Onze kliniek is weer geopend. In verband met COVID-19 houden wij aangepaste spreekuren en operatieschema’s. Hou de website in de gaten voor veranderingen. Heb je een vraag, neem dan telefonisch contact op met 071 5192090 of stuur een email naar info@rijnzichtoogkliniek.nl

Wanneer kan een afspraak NIET doorgaan

Er is uitsluitend toegang voor cliënten die geen Corona gerelateerde klachten hebben. Klik hier voor alle regels rondom reizen en uw verblijf in het buitenland. Voor cliënten die in de oranje landen zijn geweest of verblijven is de quarantaine regel van 10 dagen van toepassing. Voor cliënten die in de geel gearceerde landen zijn geweest of verblijven geldt dat u wél een afspraak kan maken bij Rijnzicht Oogkliniek.

Dit betekent dat wanneer je bij ons komt voor een (spoed)afspraak vooraf aan je gevraagd wordt of één van de onderstaande klachten of situaties op u van toepassing is:

Symptomen bij (mogelijk) COVID-19 besmetting: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen, koorts (≥38⁰C). Daarnaast vragen we of je korter dan 14 dagen geleden 1) in een aangemerkt transmissiegebied bent geweest of 2) er (gezins)contacten zijn met een bewezen COVID-patiënt.