Kwaliteit Rijnzicht Oogkliniek

Uw ogen zijn een kostbaar bezit. Daarom is het goed om te weten dat Rijnzicht Oogkliniek vooroploopt in kwaliteit op het gebied van ooglaseren en lensimplantaties. De Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN), de Inspectie van de Gezondheidszorg, de Consumentenbond, de Elsevier en onze cliënten: allemaal geven ze ons een uitstekend rapportcijfer. Een veilig idee.

ZKN certificering

Rijnzicht Oogkliniek voldoet aan de strenge eisen van het kwaliteitskeurmerk van de Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN). Naast de kwaliteit en professionaliteit van het medische personeel toetst deze branchevereniging ook de veiligheid van de apparatuur, infectiepreventie, klanttevredenheid en de afhandeling van wachttijden.

Registratie Refractiechirurgen

Het Nederlands Oogheelkundig Genootschap (NOG) toetst of refractiechirurgen in Nederland aan de hoogste kwaliteitsnormen kunnen voldoen op het gebied van technische zorg, de bejegening van de klant en de resultaatverwerking. De oogartsen van Rijnzicht Oogkliniek ontvingen op 24 mei 2008 als eersten dit keurmerk.

Klanttevredenheidsonderzoek

Rijnzicht Oogkliniek voert jaarlijks haar behandelde cliënten een onderzoek uitgevoerd naar de klanttevredenheid. Hieruit blijkt dat onze cliënten uitermate tevreden waren, net als in voorgaande jaren. De totaalindruk over de kliniek is beoordeeld met het rapportcijfer 8,9. Dit is hoger dan de landelijk Benchmark KliniekenMonitor Oogheelkunde (8,3). Bovendien ligt de Net Promotor Score met 55 ook flink hoger dan de landelijke Benchmark Klinieken (36). Een dergelijk hoge Net Promoter Score betekent dat cliënten Rijnzicht Oogkliniek graag aanbevelen bij vrienden/familie.

In onderstaand overzicht staan een aantal van de in het onderzoek genoemde onderwerpen met daarachter de aan Rijnzicht Oogkliniek gegeven gemiddelde tevredenheidscijfers.

  • Informatievoorziening voorafgaand aan de behandeling (cijfer: 8,5)
  • Bejegening door de behandelaar (cijfer: 8,5)
  • Behandeling (cijfer 8,7)
  • Nazorg (cijfer: 9,0)

Totaal indruk van Rijnzicht Oogkliniek cijfer 8.9 (Benchmark KliniekenMonitor: 8,3)

Enkele quotes uit het onderzoek:  “Ontzettend vriendelijke, deskundige en betrokken medewerksters waardoor je je erg op je gemak voelt!” “Resultaat is boven verwachting goed, heb bijna 100% zicht!` “Goed, duidelijk en schoon. Lage drempel om vragen te stellen en terug te komen, dat is prettig.”

Het klanttevredenheidsonderzoek betreft het Patiëntervaringsonderzoek de KliniekenMonitor. Dit wordt uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau dat gespecialiseerd is in zorgonderzoek en zich houdt aan de Europese normen voor marktonderzoek (ESOMAR) en informatiebeveiliging in de zorg (NEN 7510). Zij werken onder meer samen met ZKN, Zorgkaart Nederland, de NPCF en zorgverzekeraars. Het klanttevredenheidsonderzoek voldoet aan alle eisen van de Inspectie van de Gezondheidszorg en van ZKN, ISO 9001:2015 en HKZ.

Rijnzicht transparant volgens Consumentenbond

In 2015 deed de Consumentenbond onderzoek naar de informatieverstrekking door 30 oogklinieken, waaronder Rijnzicht. Hieruit bleek dat Rijnzicht Oogkliniek voldoet aan àlle gewenste punten met betrekking tot helderheid, transparantie en eerlijkheid.

Veiligheidsmanagementsysteem (VMS)

Met het VMS verankeren wij patiëntveiligheid in onze kliniek. Het is het systeem waarmee we continue risico’s signaleren, verbeteringen doorvoeren en beleid vastleggen, evalueren en aanpassen, zodat de veiligheid optimaal blijft. We vragen cliënten om hieraan bij te dragen via het klanttevredenheidsonderzoek of het maken van een melding.

Rijnzicht Oogkliniek is aangesloten bij Sleutelnet. Sleutelnet is een samenwerkingsverband van de zorgpartijen in de regio Zuid-Holland op het gebied van zorgcommunicatie.

Beste Klinieken Elsevier 2017

Rijnzicht Oogkliniek is uitstekend beoordeeld in de Elsevier Beste Klinieken Test 2017. Wij  behaalden de hoogst mogelijke score op ‘resultaat ingreep’.

Beste Klinieken Elsevier 2017Elsevier heeft in kaart gebracht hoe goed zelfstandige klinieken hun werk doen. De klinieken in dit onderzoek zijn beoordeeld op 66 indicatoren die de veiligheid van de cliënten betreffen.
Die indicatoren vallen uiteen in drie categorieën:

  1. de kwaliteit van de organisatie
  2. het uitvoeren van behandelingen volgens protocollen en afspraken
  3. voorwaarden voor een optimaal resultaat bij de cliënt

Rijnzicht Oogkliniek heeft in dit onderzoek de hoogst mogelijke score op ‘resultaat ingreep’ behaald.

Wat het Elsevier-onderzoek oplevert is een meting die aangeeft in hoeverre zelfstandige klinieken de veiligheid van cliënten kunnen waarborgen én daarover willen rapporteren. Elsevier heeft 217 klinieken beoordeeld. Rijnzicht Oogkliniek is in dit onderzoek vergeleken met andere klinieken die ooglaserbehandelingen uitvoeren.

Ontdek welke behandeling het beste bij ú past. Vraag vrijblijvend een informatiepakket aan of bezoek een van onze informatieavonden. Of maak direct een afspraak voor een quickscan of een vooronderzoek.