fbpx

Je ogen zijn een kostbaar bezit. Daarom begrijpen wij bij Rijnzicht dat er veel vragen zijn over ooglaseren en lensimplantaties. Lees hier de meest gestelde vragen over de behandelingen.

Waarom zou ik naar Rijnzicht Oogkliniek gaan?

Onze cliënten beschrijven Rijnzicht Oogkliniek als een plek waar professioneel gewerkt wordt met hart voor de mensen. Ze waarderen de zekerheid dat ze worden behandeld met de nieuwste laser- en lensimplantatietechnologie in een steriele operatiekamer. Het veelvuldige contact met de oogarts is een groot pluspunt. Het geeft bovendien een prettig gevoel dat de oogarts ook werkt als algemeen oogarts en regionaal een goede naam heeft. Kortom: wie kiest voor Rijnzicht Oogkliniek kiest voor veiligheid, kleinschaligheid en een hecht team van professionals.

Hoe veilig is ooglaseren?

De eerste ooglaserbehandelingen zijn inmiddels ruim dertig jaar geleden verricht. In de USA worden jaarlijks maar liefst 1.500.000 behandelingen gedaan. De ervaring heeft ons veel geleerd. Er bestaat geen twijfel over het effect van de behandeling. De eventuele negatieve effecten die de literatuur beschrijft, zijn in de regel terug te voeren op onjuiste keuzes voor behandeling. Het is dus heel belangrijk een zorgvuldig en uitgebreid vooronderzoek te laten doen. Verder zien we dat er bij de nieuwere generatie lasers een sneller herstel van het gezichtsvermogen bestaat, met minder littekenvorming en een nog preciezer voorspelbare uitkomst.

Hoe veilig is lensimplantatie?

Het plaatsen van een implantlens is een ingreep die al ruim vijftig jaar bestaat. Een oog verdraagt een kunstlensje goed. Krijgt iemand op oudere leeftijd staar, dan kan een staaroperatie zonder problemen worden uitgevoerd.

Is het waar dat na tien jaar altijd opnieuw een laserbehandeling moet worden uitgevoerd?

Nee, het resultaat van een laserbehandeling is in principe blijvend. Na een behandeling zien we dat het hoornvlies op langere termijn niet meer verandert. Uit grote internationale onderzoeken blijkt dat bij een half procent van de behandelde cliënten het effect van de behandeling na een aantal jaren afneemt. Dit zijn natuurlijke veranderingen van de ogen waarbij een aanvullende behandeling nodig kan zijn.

Hoef ik nu nooit meer een bril of contactlenzen te dragen?

Gelaserd of niet: rond het vijfenveertigste levensjaar ga je een leesbril gebruiken. Dit komt door de natuurlijke veroudering van de ooglens. Een laserbehandeling brengt hierin geen verandering. Het is dus ook niet zo dat je door het laseren opeens een leesbril nodig hebt als je die voorheen niet droeg. Soms is er na de behandeling sprake van een geringe reststerkte, die ondanks een aanvullende behandeling niet geheel verholpen kan worden. In dat geval heb je bijvoorbeeld bij het autorijden een bril nodig.

Waarom zijn de prijzen zo verschillend?

Door de diverse oogklinieken worden prijzen gerekend die aanzienlijk verschillen. Let daarom goed op wat de voorwaarden zijn voor de behandeling. Wat wordt wel en wat niet meegerekend in de prijs? Verder moeten centra in Nederland voldoen aan de kwaliteitseisen die in Nederland zijn opgesteld door het Nederlands Gezelschap voor Refractiechirurgie. Hiermee wordt een hoge standaard verkregen en dat brengt kosten met zich mee. De kwaliteit en de voorwaarden van de (buitenlandse) klinieken is niet in alle gevallen duidelijk.

Worden de kosten vergoed?

In Nederland wordt refractiechirurgie gezien als cosmetische chirurgie. Dat houdt in dat de meeste verzekeraars de behandeling niet vergoeden. Sommige aanvullende polissen dekken het (deels) wel. Bepaalde uitzonderlijke sterktes vallen onder de door het Nederlands Gezelschap voor Refractie Chirurgie zogenoemde medische indicaties. De branchevereniging Zorgverzekeraars Nederland erkent deze situaties. Vraag hierover informatie aan uw behandelend oogarts.

Ook kan het zijn dat – afhankelijk van je persoonlijke situatie – de kosten van de behandeling onder je buitengewone lasten vallen in het kader van de uitgaven voor ziektekosten. Wij adviseren je hierover vooraf contact op te nemen met jouw accountant of werkgever.

Hoe lang kan ik niet sporten?

Bewegen is goed voor het herstel, maar de ogen mogen de eerste twee weken niet worden aangeraakt. Om infecties te voorkomen raden we aan de eerste twee weken niet te zwemmen of de sauna te bezoeken. Overleg met de oogarts over het dragen van een veiligheidsbril bij contactsporten. Na een week zijn fitness en lichte sporten weer toegestaan zodra je je daar lekker bij voelt.

Wanneer kan ik na de behandeling weer werken? Hoe snel kan ik weer goed zien na de ingreep?

Dit hangt af van de soort behandeling, het type werk en van persoon tot persoon. Voer je werkzaamheden uit waarbij vuil in de ogen kan komen? Bespreek dit dan extra met je oogarts.

Lasik:
Doorgaans is een dag na de behandeling autorijden en normaal kantoorwerk weer mogelijk. Het zicht is de volgende dag gemiddeld al met 80% hersteld.

(Trans) PRK/Lasek:
Drie tot vier dagen niet werken en een week geen autorijden is reëel. Het duurt ongeveer een week voordat het zicht voor ongeveer 80% hersteld is.

Lensimplantatie:
Er wordt een oog per keer gedaan, de behandeling van het tweede oog wordt 3 tot 7 dagen later gepland. Met contactlenscorrectie van het onbehandelde oog is normaal werk en autorijden vanaf de eerste dag na behandeling mogelijk. Het zicht is de volgende dag gemiddeld al met 80% hersteld.

Voor alle behandelingen geldt dat het herstel van het zicht niet alleen afhangt van de gekozen behandelmethode, maar ook van de behandelde sterkte en van persoon tot persoon.

Is het eng en doet een behandeling pijn?

Bijna iedereen vindt het wel (een beetje) eng. Daarom is het ook heel belangrijk om een goed gevoel te hebben bij de kliniek en de behandelend oogarts. Tijdens het vooronderzoek krijg je een goede indruk van de kliniek. Je praat dan ook uitgebreid met de behandelend oogarts. Hierdoor gaat voor veel mensen de grootste spanning er al af.

De behandeling zelf is vrijwel pijnloos. Mogelijk ervaar je een licht drukkend gevoel en wat irritatie. Het oog wordt bij een laserbehandeling verdoofd met druppels. Bij een lensimplantatie gebeurt dit met een plaatselijke verdoving. Na afloop van de behandeling kunnen de ogen een paar uur lichtgevoelig en geïrriteerd aanvoelen. Bij de (Trans) PRK/Lasek-behandeling kan tot enkele dagen na de behandeling irritatie en lichtgevoeligheid aan de ogen bestaan.

Angstig? In onze gratis eCourse helpen we je over deze angst heen te stappen. We stellen vragen en maken je nieuwsgierig. Onze eCourse “Geen angst voor ooglaseren” bestaat uit een serie berichten die je gedurende een aantal weken krijgt toegestuurd. We laten hierin duidelijk zien waar angst voor ooglaseren vandaan komt en wat je er aan kunt doen.

Hoe weet ik of ik gelaserd kan worden?

Er is een aantal belangrijke criteria waaraan voldaan moet worden:

  • Er moet een stabiele brilsterkte bestaan
  • De minimumleeftijd is 18 jaar
  • Je mag niet zwanger zijn of borstvoeding geven
  • Je moet gezond zijn en gezonde ogen hebben
  • Daarnaast is een reëel verwachtingspatroon belangrijk

Voldoe je aan de criteria? Dan is behandeling meestal mogelijk. Wat voor jou de beste oplossing is, bepaalt de oogarts tijdens een vooronderzoek.

Refractiechirurgie kan ook een oplossing bieden bij sommige beroepen of opleidingen. Zo zijn er beroepen waarbij het niet-dragen van een bril of contactlenzen een voorwaarde is. Een laserbehandeling kan dan een overweging zijn. Overleg dit wel van tevoren met je behandelend oogarts.

Waarom voert Rijnzicht Oogkliniek geen Smile ooglaserbehandelingen uit?

Rijnzicht Oogkliniek heeft een naam hoog te houden als het gaat om innovatie en veiligheid. Niet voor niets waren we de eerste in Nederland met de Ziemer Femto-second laser. Die keuze was niet alleen gebaseerd op innovatie maar vooral op de veiligheid voor de ogen van onze patiënten. Ook kijken we dus weer goed naar die veiligheid bij onze keuze om wel of niet Smile ooglaseren aan te bieden. Het eerste punt waar we altijd naar kijken is aantal behandelingen. Dat ligt bij Smile heel veel lager dan bij bijvoorbeeld Lasik ooglaseren.

Vanaf 1996 zijn er wereldwijd meer dan 30 miljoen mensen gelaserd met de Lasik-techniek. Dat zijn anderhalf miljoen mensen per jaar. Oftewel, 171 behandelingen per uur, 24 uur per dag 7 dagen per week. De ervaring met deze techniek is dus enorm. Het is een van de veiligste behandelingen die er bestaan. Met Smile ooglaseren is die kennis en ervaring er nog niet.

Smile ooglaseren is een veelbelovende techniek die wat ons betreft nog volwassen moet worden. De hoeveelheid behandelingen die zijn uitgevoerd is nog te klein om zekerheid te geven over de resultaten. Daarom wachten wij nog even met het aanbieden van de Smile ooglasertechniek.

Natuurlijk houden we de ontwikkelingen en onderzoeken rondom Smile nauwlettend in de gaten.

Neem contact met ons op

reCAPTCHA is required.